ЈАВЕН ПОВИК

до заинтересирани компании од текстилната индустрија

 

Се повикуваат компании од текстилниот сектор, модни креатори, ученици и студенти за моден дизајн кои се заинтересирани за воведна информативна обука за новите технологии кој ги имаат најновите софтверските решенија во 3Д дизајнирањето и моделирањето, да се пријават на јавниот повик и да изразат интерес за учество.

Обуката има за цел да ги информира учесниците кои се перформансите на 3Д дизајнирањето со користењето на една од најновите софтверски решенија и кои се придобивките за компаниите во примената на новите современи технологии. Воедно на оваа обука учесниците ќе добијат информации кои вештини, знаења и способности им се потребни за работните процеси на оперативно ниво.

Пријавувањето ќе се одвива по принципот прв-пријавен-прв-услужен до искористување на расположливите места за воведната обука која ќе се одвива онлајн. Предност ќе им се даде на компании чиј менаџмент ќе покаже интерес за оваа обука и ќе се обврзи дека обучените лица ќе се вклучат во следните обуки од секторот поврзани со 3Д дизајнирањето и моделирањето.

Заинтересираните своето учество можат да го пријават ТУКА.

Обуката ќе биде реализирана од професионалци од меѓународнта компанија Браузвеар.

Рок за пријавување: 24.03.2021

Институција која огласува:
Програма за развој на Обединетите нации (УНДП), во рамки на проектот „Премостување на јазот кај вештини за создавање на нови и подобри работни места“, во партнерство со Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија, а со поддршка на Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.


Јавниот повик се објавува во рамки на проектот „Премостување на јазот кај вештини за создавање на нови и подобри работни места“, во партнерство со Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија

 

Детални информации можат да се добијат на контакт телефон: 072/261-345, како и на веб страницата www.mk.undp.org и на специјализираниот портал: www.skills4future.mk

UNDP Around the world

You are at UNDP North Macedonia 
Go to UNDP Global